Actief, buiten, beleven!

Bestuur en stichting

Het beleid van de IJsselgroep wordt bepaald door de Groepsraad, de Tweede Kamer van een scoutinggroep. Deze bestaat uit alle erkende leiding van de groep.

Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de IJsselgroep en bestaat uit de groepsvoorzitter, de groepssecretaris, de penningmeester, de groepsbegeleider en een aantal algemene leden. Dit bestuur zorgt ervoor dat het spel van Scouting zo goed mogelijk kan worden gespeeld. Zij bewaken de lange termijn planning en bereiden de besluiten die door de groepsraad genomen worden zo goed mogelijk voor. Verder begeleiden en ondersteunen zij de leidingteams.

Naast de vereniging hebben we een stichting. Zij zorgt voor alle randvoorwaarden van de IJsselgroep zoals de financiën, het gebouw en ARBO-beleid.