Actief, buiten, beleven!

Opleiding en kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat onze leden op een leuke en veilige manier het spel van Scouting kunnen spelen vinden wij het belangrijk dat onze vrijwilligers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om dit op een verantwoorde manier te leiden. Binnen de IJsselgroep houden twee bestuursleden zich bezig met de opleiding en kwaliteit van de individuele leidinggevenden en de verschillende teams. Dit zijn de Groepsbegeleider en de Praktijkbegeleider.

De Groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen.

De Praktijkbegeleider coacht en motiveert vrijwilligers in de groep om zich verder te ontwikkelen en hun kwalificatie te behalen. De functieprofielen en kwalificatiekaarten helpen om inzichtelijk te krijgen welke competenties (het geheel aan vaardigheden, kennis en houding over een onderwerp) er nodig zijn om een (deel)kwalificatie te behalen. Als de praktijkbegeleider akkoord is met de behaalde competenties die nodig zijn voor een kwalificatie, dan neemt hij contact op met de praktijkcoach van de regio. Deze doet (in samenspraak met de praktijkbegeleider) de eindbeoordeling en geeft de kwalificatie af.

Scouting Academy

Scouting staat niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling en uitdaging voor de jeugdleden, maar ook voor de leidinggevenden. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal. Zo is er voldoende deskundigheid aanwezig binnen de Scoutinggroep. Wat je al kunt, hoef je met Scouting Academy niet opnieuw te leren. Wat je leert binnen Scouting, kun je ook buiten Scouting gebruiken. Dat leren doe je op je eigen manier, je kan kiezen voor het volgen van een training, stage lopen, praktijkervaring opdoen in je eigen groep of het thuis doornemen van modules.